Vad gäller vid bilskrotning

Börja med att leta fram rätt registreringsbevis. Endast det senast utfärdade går att använda för avregstrering och skrotning av bilar. Det ska lämnas tillsamans med den uttjänta bilen till skroten. Registreringsbeviset skickar Transportstyrelsen ut i samband med ägarbyte, eller då någon av fordonsuppgifterna ändras. Men det händer att de nya ägarna ofta har registreringsbevis från äldre ägare i bilen. Hitta man inte det rätta, kan det lätt beställas genom Transportstyrelsens e-tjänst med bank-id. Då kommer det på posten efter cirka en vecka. Bilens handlingar är mycket viktigta för att se vem som är registrerad ägare. Skall man skrota någon annans bil måste en fullmakt bifogas. Man visar leg vid inlämning till en auktoriserad bilskrot.

 

När man skrota bilen i Göteborg skall bilägaren få ett kvitto från bilskroten. Tänk på att det är bilägarens plikt att se till att bilen blir skrotad och avregistrerad när den är uttjänt. Med påskrivet mottagningsbevis övertar skroten detta ansvar. Ett skrotningsintyg med lämnad registreringsbevis kommer att skickas till Transportstyrelsen för avregistrering. Bilägaren skall vara varsam med mottagningsbeviset tills bilen blivit avregistrerad från Transportstyrelsen, vilket kan kontrolleras på deras hemsida.

 

 

Naturvårdsverket har genom förordningar lämnat stentuffa föreskrifter till bilproducenter via ”SFS2997/185” och ”SFS 2007/186” till auktoriserade bilskrotar. Efter inlämning för skrotning hos bilskrot i Göteborg gäller anpassad sanering och lagerhållning av miljöfarliga komponenter, artiklar, vätskor och gaser. Och efter demontering av vitala begagnade bildelar pressas resterande vrak, och skickas till ett fragmenteringsföretag. Där återvinning sker enligt lag till minst 95 % av vikten. Metaller som järn, aluminium och koppar sorteras och går runt i ett ständigt kretslopp inom industrin. Den tidigare värdelösa skrotbilen har genom en effektiv återvinningsprocess blivit en ”dyrgrip.” Det visar sig genom en inte föraktlig ersättning till ägaren, då bilen lämnas eller hämtas för skrotning.

8 Oct 2021