Kostnad för skrota bilen, Bilbärgning Gbg AB hämtar gratis

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten. De begagnade bildelarna var dock mycket konkurenskraftiga i jämförelse med originaldelar, som såldes av märkesvekstäder. För att minimera arbetsinsatsen anordnades stora uppställningsplatser för självdemontering. Idag finns några välkända bilkyrkogårdar i Båtnäs och Kyrkö Mosse som vittnar om detta. Men komkurrensen blev övermäktig för försäljningen av begagnade reservdelar. Specialfirmor som introducerades via internet kunde erbjuda nya delar som understeg de begagnade. företag som tillverkade piratkopior hjälpte till att dumpa priserna.

LÄS MER: Bilskrot i Göteborg som hämtar och skrotar bilen gratis

När sedan Länsstyrelsen ställde tuffa krav på skrotnings- och uppställningsplatser måste många skrotar lägga ned sin verksamhet. Hade utvecklingen fortsatt i samma bana skulle en kostnad för skrota bilen varit mycket hög idag. Men allt förändrades genom hårda krav från regeringen. Krav ställdes till bilproducenterna. Inom en viss tid skulle 85 % av bilens vikt återvinnas till produktion. Genom förordning om producentansvar (SFS 2007:185) preciserades många krav. Bland annat ansvarade gruppen för att organisera auktoriserade bilskrotar som skulle ta emot skrotbilar gratis. Och bilproducenterna bildade genom Bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) en effektiv arbetsgrupp. Som förebild fanns Stena som redan i slutet av 1930-talet upptäckt värdet i återvinning av diverse avfall.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna tog emot skrotbilarna för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor betydelse för lönsamheten.

Kostnad för skrota bilen. Det har varit en tradition att betala för att skrota bilen. Det är inte många tiotals år sedan bilskrotarna i Göteborg tog emot och skrota bilen i Göteborg för att demontera dem. Intäkterna från inlämnarna av bilarna var av stor och bilskrotarna hade självplock där kunderna kunde skruva ner delarna själva och få ett bättre pris.

Idag återvinnes mer än 95 % av skrotbilens vikt genom fragmentering och sortering. Det betyder att trenden med kostnad för skrota bilen radikalt förändrats. De seriösa skrotarna måste ta emot bilar för skrotning gratis. Men det finns vissa föreskrifter. En bil måste vara komplett vid inlämning. Saknas komponenter ur drivlinan eller katalysator får inlämnaren betala ett visst pris. Dock mycket lägre än för ett antal år sedan.Det är dock normalare att ägaren av en skrotbil erhåller en ersättning för en komplett skrotbil vid inlämning till en auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas gratis hos vissa bilskrotar.

LÄS MER: Bärgare i Göteborg som hämtar skrotbilar

Om inte ägaren själv kan köra bilen till skroten måste kanske bärgare anlitas. Att riskera böter för körning av en avställd bil eller en med körförbud skall nog undvikas. Speciellt då det finns bärgare som kan utföra körningen gratis. Även detta kräver att bilen är komplett. Det skall dock betonas att bilägaren, enligt miljöbalken, ansvarar för bilen tills den är inlämnad till bilskrot för avregistrering hos Trafikstyrelsen. Om bärgare anlitas är det viktigt att ägaren förvissar sig om bärgarens tillstånd från Länsstyrelsen. Transport av skrotbilar till bilskrot klassas som hantering av miljöfarligt avfall. För detta är det endast Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Det är enkelt för beställaren att kontrollera vid beställningen. En seriös bärgare visar alltid sitt tillstånd i sin hemsida på internet. Vissa registrerade bärgningsföretag kan hjälpa till med att skrota bilen med bärgning.

Så avslutningsvis kan man konstatera att det är sällsynt med kostnad för skrota bilen efter en noggrann planering av ägaren.

28 jun 2019