Skrota bilen Göteborg, Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbil gratis

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar. Systemet med skrotpremie och skrotningsavgift upphörde 1 juni 2007. Då avecklades även bilskrotningsfonden och producentansvar infördes. Producentansvaret medger gratis skrotning av bilar upp till 3,5 ton. Förusatt att bilen är komplett. D.v.s att inga delar skall saknas på bilen. Saknas delar kan kostnadsfri skrotning inte garanteras. För att bilägare skall få en problemfri skrotning av din bil är det viktigt att man anlitar seriösa aktörer. Auktoriserad bilskrot skall se till att bilen hanteras miljömässigt riktigt och att farligt avfall samlas in för destruktion. Användbara delar återanvänds och säljs som begagnade reservdelar på bilskroten. Övrigt på bilen skall återvinnas till minst lagstadgade 95 %.

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar.

Skrota bilen Göteborg. Auktoriserat företag som hämtar upp skrotbilar för vidare transport till bilskroten. Ersättning betalas ut för kompletta skrotbilar som inte saknar några delar.

LÄS MER: Skrota bilen med Bärgning

Om du har bestämt dig för att skrota bilen Göteborg och behöver hämtning av bilen. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall är det viktigt att anlita ett företag som har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Auktorisation för skrotning av bilar är inte den samma som behövs vid bärgning av skrotbilar. Därför kan inte alla auktoriserade bilskrotar ombesörja hämtning av din skrotbil på ett lagligt sätt. Bilbärgning Gbg AB och Uffes bilskrot i Varekil är två företag som sammarbetar där Uffes bilskrot har auktorisation för skrotningen och Bilbärgning Gbg AB har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgningen. Välkommen att kontakta oss för en trygg hantering av din skrotbil.

LÄS MER: Minskade material i form av skrotbilar på bilskroten

Skrota bilen Göteborg. Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

15 nov 2018