Skrotbilars negativa påverkan på miljön

Bilen, den stora statussymbolen, tycks ständigt stå i miljöfördärvarnas centrum. Och avståndet mellan himmel och helvete kan forceras över en natt. Att bilismen orsakar en tredjedel av landets koldioxidutsläpp är allmänt känt. Även om luften är ofarlig att inandas orsakar dessa luftföroreningar stora klimat förändringar genom den ständigt höjda medeltemperaturen. Många politiska åtgärder är gjorda för att begränsa problemet. Ett effektivt styrmedel för myndigheterna är åtstramning eller tillskott av pengar till berörda personer. Eftersom dieselbilarnas avgaser innehåller en låg halt av koldioxid, klassades många modeller som miljöbilar. Köpare uppmuntrades till miljötänkande genom rejäla bonusar vid anskaffning av en sådan ny bil. Allt var frid och fröjd.

LÄS MER: Förbättra klimatet, skrota din gamla bil

Miljöbilarna dök upp som svampar ur jorden, tills den tyska skandalen slog ned som en bomb. Det upptäcktes att dieselmotorerna formligen spydde ut hälsofarliga sotpartiklar och kväveoxider. Och det ledde till att alla bonusar försvann. Genom bilskattesystemet höjdes den årliga avgiften skyhögt som ett hjälpmedel att förpassa helvetesmaskinerna till en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller bilproducenternas mottagningställe. Häpna bilägare undrar fortfarande varför och vad som hände. Vem som kan orsaka en sådan kalabalik kan alltid diskuteras. Men det är trots allt de synliga miljöbrotten som engagerar allmänheten. Övergivna fordon fortsätter den destruktiva miljöpåverkan genom förgiftning av mark och sjöar. Det har även blivit bekvämt att utnyttja allmänna parkeringsplatser som avstjälpningsställen. Att behöva se dessa skrotbilar, som ingen tycks bry sig om, är en vämjelse. Förutom den märkbara miljöpåverkan tänker förövarna förmodligen inte på den många gånger dyrbara följden av osanerade växellådsolja, drivmedel, ac olja och andra vätskor. Ansvaret för att dessa dumpade fordonsvrak tas om hand och saneras, före den verkliga miljöförstöringen påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart.

Skrota bilen innan den blir ett miljöproblem

LÄS MER: Hur lång är bilens levnadslängd

Myndigheterna befinner sig i ett ekorrhjul och hänvisar till varandra. Under tiden som ansvarsfrågan skickas runt mellan olika instanser fortsätter antalet dumpade uttjänta bilar att öka och med den även miljöförstöringen. Det verkar vara mer glamoröst att sysselsätta sig med det globala kväve/koldioxidproblematiken än det mer vardagliga. Ökningen av dumpade fordon i naturen kan kopplas med kostnader eller som i detta fall med avsaknad av ersättning i form av skrotningspremie. Detta föranleder fordonsinnehavarna att välja dumpning, som det rätta alternativet för undanröjning av uttjänt bilar. För att helt stoppa sådant tillvägagångssätt bör en visst belopp pengar utbetalas vid en lagenlig skrotning. Idag är inte återinförande av skrotpremie aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, som garanterar ägaren en tänkbar kompensation. Ett exempel är skrota bilen med löfte om ersättning. Detta gäller även vid hämtning av uttjänta fordon.

LÄS MER: Undersökning visar att bilen är skrot efter elva år

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgningen är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bilen i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

 

31 Jan 2020