Skrotning av förbränningsmotorer från och med år 2030

I många länder, däribland Sverige, diskuteras det för närvarande om att förbjuda försäljningen av bilar med förbränningsmotorer från och med år 2030. Ställer man frågan till personer om vilken biltyp, som är bäst för miljön ur deras synpunkt, så svarar nog de flesta att det är den med dieseldrift. Nej, skämt och åsido. Det här är bara ett tecken på att bilhistoriens, genom alla tiders, största skandal inte är glömd. Och vem kan glömma tidpunkten, då en prisad miljöbil förvandlades till samhällets miljöfarligaste produkt. Spyende ut cancerframbringande sotpartiklar och kväveoxider skulle den förpassas till en bilskrot i Göteborg, genom införandet av det nya bilskattesystemet Bonus-Malus. Transortstyrelsens statistik visar att systemet är på väg att sopa bort de tidigare bonusbelönade dieselbilarna. Men i samma system belönas Volvos hybrid på ett tvivelaktigt sätt. Att kunna certifiera en laddhybrid, med endast några mils körsträcka mellan laddningarna, är och förblir samma mysterium, som VW lyckades med. Det är klart de flesta svarar, att eldrift är att föredra ur miljösynpunkt. Det är kanske inte sant.

bilens negativa påverkan på miljön

Vid batteritillverkning och laddning i länder, som har stor fossil elproduktion, tar det el-bilens livslängd innan den blir miljövänligare än en bensindriven bil. Men bilindustrin är nu inne i sin största omställning någonsin. Bilproducenterna tävlar med varandra, med nyproducerade hybrider. På grund av denna explosion är det lätt att få intrycket, att elbilen är en något från himlen givet. Men visar vetenskapliga utredningar på ett sådant förhållande? Det enda som forskarna tycks vara överens om, är att luften kommer bli renare än vad den är idag. Samtidigt som de största bilfabrikanterna utvecklar egen batteritillverkning saknas ofta den totala bilden över utsläppen, som el-bilen orsakar i samband med produktion och återvinning av batterier. Det är också känt, att varje gång vi laddar elbilar i Sverige är det ofta med hjälp av kolkraft. Kolet är ju världens största energikälla och står för ungefär en tredjedel av den el som produceras.

 

 

Förbättra klimatet, låt en skrot ta hand om din gamla bil

Lars Eding, som är forskare har ett ensidigt svar, vad han anser bör göras. Hans kategoriska utlåtande är:" Gör miljön en tjänst och lämna fordonet till en bilskrot i Göteborg, även om den är bensindriven! Nu menar jag inte att man ska skrota sin nyköpta Toyota, som kostat några hundratusen kronor. Men gör det om du har en bil, som inte godkännes vid besiktningen. Den kanske är värd tiotusen kronor och det kostar femtusen kronor att laga. Skrota den då. Varför köra runt i en gammal bil, som både är miljöbov och är kostsam. Nu kan du även tjäna pengar på din skrotbil. Kör du den själv till skroten kan du få ett par tusen kronor. Orkar du inte köra bilen själv ska du få ett tips till en bärgningsfirma, skrotbilarna.se som kommer och hämtar den, samtidigt som du får betalt." Det ligger nog mycket i det säger forskaren Lars Eding.

Hämtning av uttjänta fordon

Bärgningen är helt kostnadsfri om fordonet är komplett med original katalysator. För bilar som saknar många komponenter kan det bli en kostnad.

Innehar tillstånd att utföra bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. Det ni behöver ha för att vi skall kunna skrota och avregistrera er bil är det senaste utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) samt legitimation. Ni får ett mottagningsbevis från oss där det står att bilen skall skrotas. Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot). Skall man skrota någon annans bil behövs även en fullmakt från registrerad bilägare. Vi hjälper till med hämtningen för bilägare som har bestämt sig för att skrota bilen i Göteborg eller i närområdet (7 mil runt Gbg).

 

Artiklar om skrotning och bilar

3 Feb 2020